32846933 (028)

فرم تماس با ما
پیشنهادات و دیدگاه‌های ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید.اطلاعات تماس

نشانی کارخانه: کیلومتر 17 جاده قدیم قزوین‒کرج، پس از محمدیه (زیباشهر)
تلفن همراه: 2379 222 ‒ 0938 و 4683 953 ‒ 0902
کد پستی: 37100‒34451

4 ‒ 6933 3284 (028)

info@epshayan.ir

با ما در تماس باشید